pravidla hřiště

Jak se chovat na hřišti.

 1. Před vstupem na hřiště nebo tréninkové plochy se prosím nahlašte na recepci.
 2. Na hřišti se hraje vlastními hracími míči, nikoli míči cvičnými (DRIVING).
 3. Nikdy nehrajte, můžete-li před vámi někoho ohrozit, případně zasáhnout.
 4. Varujte ostatní hráče před možným zásahem výkřikem „FÓR“.
 5. Na odpališti se neprovádí ostré cvičné švihy, kterými můžete poničit travní porost.
 6. Na hráče, který se připravuje k odpálení míče se nemluví a nevyrušuje se pohybem.
 7. Hrajte svými označenými míči. Ostatní míče nechte ležet, mohou být ve hře.
 8. Na krátce střižené ploše (FAIRWAY) vracejte vyseknutý travní porost na původní místo, upravujte po sobě pískové překážky, na jamkovištích opravte důlky po dopadu míčku a nezapomeňte vrátit vlajku zpět do jamky.
 9. Pokud je za vámi rychlejší skupina, tak je nechte předejít.
 10. Vylepšování polohy míče nebo skóre vás nezdokonalí.

Při dodržování těchto základních pravidel golfu bude pro vás i ostatní hráče tato hra příjemným zážitkem.

Místní pravidla

 1. Hranice hřiště jsou vyznačeny bílými kolíky jamky č. 1, 2, 3, 5, 7, 8 a 9. Na dráze č. 1 vpravo po celé délce. Dráha č. 3, 5, 8 a 9 aut po pravé straně. Mezi dráhou 8 a 9 je vnitřní aut platící pouze pro dráhu č. 8 (ochrana odpaliště č. 9). Jamky 2 a 7 aut za greenem.
 2. Nepohyblivé závady – kamenné zídky a prostor nad nimi směrem k hranici hřiště (natažená textilie) jamka č. 2 a 7. Je zakázáno hrát z těchto nepohyblivých závad!!!! Je povoleno beztrestně použít drop zónu, nebo pod zídkou free drop (na nejbližší místo ne blíže jamce) viz. pravidlo 24-2.
 3. Strouhy na odvodnění (mimo vodní překážku) na jamkách č. 2, 6, 7 a 8 je ,,PŮDA V ABNORMÁLNÍM STAVU,, postupovat dle pravidla 25-1.
 4. Vodní překážky – červené kolíky – jamky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.
 5. Distanční kolíky určující vzdálenost v metrech na přední okraj greenu – 3 bílé pruhy = 200m, – 2 bílé pruhy = 150m – 1 bílý pruh = 100m.
 6. Pokud míč zasáhne vysuté elektrické vedení (dráty), úder se musí okamžitě beztrestně opakovat (viz pravidlo 20-5). Míč pokud není ihned dosažitelný, může být beztrestně nahrazen jiným.
 7. NA HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO HRÁT TRÉNINKOVÝMI MÍČI – TREST –  POKUTA 500 KČ.
 8. Hráč je povinen vracet vyseknuté drny (divots).
 9. Při hře na na greenu je hráč povinen opravit stopy po dopadu míče (pitchmarks).
 10. Hráč je povinen po sobě uhrabat písek v bankru.

Vedení klubu GC LIBOUCHEC z.s.