25.9. Libouchec CUP 2022

Termín odehrání Libouchec CUPu za září se prodlužuje do 10.10.22.
Libouchec CUP za říjen odehrajeme společně 22.10.22, kdy bude i závěrečné vyhodnocení turnaje.

Oskar